АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Энэхүү өргөдлийг бөглөхдөө та дараах зүйлсийг анхаарна уу. Үүнд:

  1. Та энэхүү өргөдлийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөх шаардлагатай ба ямар ч тохиолдолд үг товчлохгүй.
  2. Таны өргөдлийн маягтыг манай компани нууцын өндөр түвшинд авч үзэх ба МУ-ын Архивын тухай хуулийн дагуу хадгалах болно.
  3. Манай компани зөвхөн ажлын байранд тавих шаардлагыг хангасан гэж үзсэн хүмүүстэй эргэж холбоо барих болно.
  4. Ажилд орохыг хүсэгч та өргөдөл өгсөнөөр манай компанид ажилд орсон гэж ойлгож болохгүй.
1. Ажлын байрны санал
Таны сонирхож буй албан тушаал: *
Сонирхсон ажлаас өөр ямар ажил хийх сонирхолтой:
Санал болгох цалингийн доод хэмжээ:*Жнь: 300000
Санал болгох цалингийн дээд хэмжээ:*
Ажилд орох боломжтой хугацаа: *Жнь: yyyy/mm/dd
2. Хувийн мэдээлэл
Эцгийн нэр:*
Өөрийн нэр:*
Төрсөн он/сар/өдөр: *
Хүйс:
Эрэгтэй Эмэгтэй
Төрсөн газар:
Яс үндэс:
Жолооны ангилал:
B C D E
Иргэний үнэмлэхний дугаар:*Жнь: ДА*******
Регистрийн дугаар:*Жнь: ТИ********
Иргэний үнэмлэх дээрхи хаягаа бичнэ үү: *
Хэрэв иргэний үнэмлэх дээрх хаягнаасаа өөр газарт оршин сууж байгаа бол хаягаа тодорхой бичнэ үү:
Орон сууцны мэдээлэл:
улсын /хувьчлагдсан/
албан байгууллага
түрээсийн
хувийн хашаа байшин
Утас /Гэрийн/:
Утас /өөрийн үүрэн телефон/: *
И-мэйл хаяг: *
Таны цээж зураг: * Оруулах файлын хэмжээ нь 4 мб -с хэтрэхгүй байна.
Таны талаар одоо ажиллаж байгаа байгууллагаас тань лавлаж болох эсэх:
болно болохгүй
3. Боловсрол /ЕБС-ийг оролцуулан бичнэ/
Сургуулийн нэрХаанаЭлссэн огнооТөгссөн огнооМэргэжил, мэргэшилЗэрэгГолч дүнДипломны дугаар