ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХӨӨС ЗҮСЭЛТ
- Барилгын гадна, дотор засалд орох гоёлын хүрээ болон багана, баганы толгой зэрэг чимэглэлийг захиалагчийн хүссэн зургаар 20кг/м3-32кг/м3 хүртэл нягттай хөөсөөр зүснэ.
- 2 хэмжээст зургийн дагуу захиалагчийн хүссэн хэмжээгээр үсэг, тоо, хаяг логог зүснэ.
- Багана дам нурууны дулаалгын хөөсөнцөр хавтан
- Фасадны хөөсөнцөр хавтанг дурын зузаантай зүснэ.